stub-iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stub-iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stub-iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stub-iron.

Từ điển Anh Việt

  • stub-iron

    /'stʌb,aiən/

    * danh từ

    sắt làm nòng súng