streptolysin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streptolysin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streptolysin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streptolysin.

Từ điển Anh Việt

 • streptolysin

  * danh từ

  (y học) xtreptolizin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • streptolysin

  * kỹ thuật

  y học:

  ngoại độc tố do streptococcus pyogene sinh ra tiêu diệt được hồng cầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • streptolysin

  any of several hemolysins derived from strains of streptococcus