strengthless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strengthless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strengthless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strengthless.

Từ điển Anh Việt

  • strengthless

    /'streɳθlis/

    * tính từ

    không có sức lực, yếu