street-walking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-walking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-walking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-walking.

Từ điển Anh Việt

  • street-walking

    * danh từ

    nghề mãi dâm