stratovision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stratovision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stratovision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stratovision.

Từ điển Anh Việt

  • stratovision

    * danh từ

    sự truyền hình qua trạm bay