straitlacedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straitlacedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straitlacedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straitlacedness.

Từ điển Anh Việt

  • straitlacedness

    * danh từ

    sự nịt chặt

    khắt khe; câu nệ (về đạo đức)