straightness-measuring instrument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straightness-measuring instrument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straightness-measuring instrument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straightness-measuring instrument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straightness-measuring instrument

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    dụng cụ đo độ thẳng