stradivarius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stradivarius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stradivarius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stradivarius.

Từ điển Anh Việt

  • stradivarius

    /,strædi'vɑ:riəs/ (Strad) /stræd/

    * danh từ

    (âm nhạc) Viôlông xtrat

Từ điển Anh Anh - Wordnet