storm-troops nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-troops nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-troops giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-troops.

Từ điển Anh Việt

  • storm-troops

    /'stɔ:mtru:ps/

    * danh từ số nhiều

    quân xung kích

    lực lượng xung kích (của Đức quốc xã)