storm-centre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-centre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-centre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-centre.

Từ điển Anh Việt

  • storm-centre

    /'stɔ:m,sentə/

    * danh từ

    trung tâm bão

    (nghĩa bóng) vấn đề sóng gió; nơi tập trung những rắc rối, nơi tập trung biến động