stone's cast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone's cast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone's cast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone's cast.

Từ điển Anh Việt

 • stone's cast

  /'stounzkɑ:st/ (stone-cast) /'stounkɑ:st/ (stone's_throw) /'stounz'θrou/

  cast)

  /'stounkɑ:st/ (stone's_throw)

  /'stounz'θrou/

  * danh từ

  quãng ném đá tớ

  (nghĩa bóng) quãng ngắn

  his house is a stone's_cast away: nhà hắn chỉ cách đây một quãng ngắn