stipuled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stipuled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stipuled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stipuled.

Từ điển Anh Việt

  • stipuled

    * tính từ

    có lá kèm