sticking-point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticking-point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticking-point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticking-point.

Từ điển Anh Việt

 • sticking-point

  /'stikiɳpleis/ (sticking-point) /'stikiɳpɔint/

  point)

  /'stikiɳpɔint/

  * danh từ

  chỗ đinh vít bị nghẽn (không vào được nữa)

  (nghĩa bóng) chỗ bị tắc nghẽn (không thông, không vào được nữa)