sticking-plaster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticking-plaster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticking-plaster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticking-plaster.

Từ điển Anh Việt

  • sticking-plaster

    /'stikiɳ'plɑ:stə/

    * danh từ

    băng dính