stereopticon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereopticon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereopticon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereopticon.

Từ điển Anh Việt

  • stereopticon

    * danh từ

    máy chiếu hình gấp đôi