stereocamera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stereocamera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stereocamera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stereocamera.

Từ điển Anh Việt

  • stereocamera

    * danh từ

    máy chụp ảnh nổi