stenophagous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stenophagous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stenophagous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stenophagous.

Từ điển Anh Việt

  • stenophagous

    * tính từ

    ăn ít loại thức ăn