stellenbosch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stellenbosch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stellenbosch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stellenbosch.

Từ điển Anh Việt

  • stellenbosch

    /'stelənbɔʃ/

    * ngoại động từ

    (sử học), (quân sự), (từ lóng) hạ tầng công tác, hạ bệ