steatosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steatosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steatosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steatosis.

Từ điển Anh Việt

 • steatosis

  /stiə'tousis/

  * danh từ

  (y học) chứng nhiễm mỡ; chứng thoái hoá mỡ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steatosis

  * kỹ thuật

  y học:

  bệnh tuyến bã nhờn

  thoái hóa mỡ