steatorrhoea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steatorrhoea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steatorrhoea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steatorrhoea.

Từ điển Anh Việt

  • steatorrhoea

    * danh từ

    sự chảy mồ hôi đầu