steam-shovel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-shovel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-shovel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-shovel.

Từ điển Anh Việt

  • steam-shovel

    Cách viết khác : steam navvy