steam-roller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-roller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-roller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-roller.

Từ điển Anh Việt

 • steam-roller

  /'sti:m,roulə/

  * danh từ

  xe lăn đường

  (nghĩa bóng) sức mạnh ghê gớm

  * ngoại động từ

  nghiền nát (như bằng xe lăn đường)