steam-jacket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-jacket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-jacket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-jacket.

Từ điển Anh Việt

  • steam-jacket

    /'sti:m'dʤækit/

    * danh từ

    (kỹ thuật) áo hơi (bao quanh xylanh)