steam-heater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-heater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-heater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-heater.

Từ điển Anh Việt

  • steam-heater

    * danh từ

    lò sưởi dùng hơi nước