steam-hammer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-hammer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-hammer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-hammer.

Từ điển Anh Việt

  • steam-hammer

    * danh từ

    búa hơi