steam-engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-engine.

Từ điển Anh Việt

  • steam-engine

    /'sti:m,endʤin/

    * danh từ

    máy hơi nước