steam-boiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-boiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-boiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-boiler.

Từ điển Anh Việt

 • steam-boiler

  /'sti:m,bɔilə/

  * danh từ

  nồi hơi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steam-boiler

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  nồi súp de

  toán & tin:

  nồi súp đe