steakmeat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steakmeat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steakmeat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steakmeat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steakmeat

    * kinh tế

    thịt miếng