statolith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statolith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statolith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statolith.

Từ điển Anh Việt

  • statolith

    * danh từ

    sỏi thăng bằng (trong tế bào cây)