statocyst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statocyst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statocyst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statocyst.

Từ điển Anh Việt

  • statocyst

    * danh từ

    túi thăng bằng (ở động vật không xương sống)