statfarad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statfarad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statfarad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statfarad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • statfarad

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  fara E

  fara tĩnh điện

  statfara (đơn vị điện dung trong hệ CGSE)