starlight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starlight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starlight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starlight.

Từ điển Anh Việt

 • starlight

  /'stɑ:lait/

  * danh từ

  ánh sáng sao

  * tính từ+ (starlit)

  /'stɑ:lit/

  có sao, sáng sao

  starlight night: đêm sáng sao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • starlight

  * kỹ thuật

  vật lý:

  ánh sáng (từ các) sao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starlight

  the light of the stars