stanolone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stanolone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stanolone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stanolone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stanolone

    * kỹ thuật

    hormone sinh dục nam tổng hợp