standish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standish.

Từ điển Anh Việt

 • standish

  /'stændiʃ/

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) giá để lọ mực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • standish

  English colonist in America; leader of the Pilgrims in the early days of the Plymouth Colony (1584-1656)

  Synonyms: Miles Standish, Myles Standish