standfast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standfast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standfast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standfast.

Từ điển Anh Việt

  • standfast

    /'stændfɑ:st/

    * danh từ

    người có thể trông cậy được, vật có thể trông vào được

    thế vững chắc, vị trí vững vàng