stabroek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stabroek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stabroek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stabroek.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stabroek

    Similar:

    georgetown: port city and the capital and largest city of Guyana

    the city was called Stabroek by the Dutch but was renamed Georgetown by the British in 1812

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).