stablish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stablish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stablish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stablish.

Từ điển Anh Việt

  • stablish

    /'stæbliʃ/

    * ngoại động từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) (như) establish