spray-gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spray-gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spray-gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spray-gun.

Từ điển Anh Việt

  • spray-gun

    /'spreigʌn/

    * danh từ

    ống phun, ống bơm (thuốc trừ sâu...)