spot-pass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spot-pass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spot-pass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spot-pass.

Từ điển Anh Việt

  • spot-pass

    * danh từ

    (thể thao) cách tuyền quả bóng rổ tới một điểm đã định trên sân, không trực tiếp tới người chơi