sporulate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sporulate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sporulate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sporulate.

Từ điển Anh Việt

 • sporulate

  /'spɔ:rjuleit/

  * nội động từ

  (sinh vật học) hình thành bào tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sporulate

  * kinh tế

  tạo thành bào tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sporulate

  produce spores

  plants sporulate

  convert into spores