spoon-fed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spoon-fed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spoon-fed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spoon-fed.

Từ điển Anh Việt

 • spoon-fed

  /'spu:nfed/

  * tính từ

  được khuyến khích nâng đỡ bằng biện pháp giả tạo (bằng tiền trợ cấp và hàng rào thuế quan) (công nghiệp)

  bị nhồi nhét (bị làm mất hết trí sáng tạo và sự suy nghĩ độc lập)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) được nuôi chiều quá, được cưng quá