spivvery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spivvery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spivvery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spivvery.

Từ điển Anh Việt

  • spivvery

    * danh từ

    (từ lóng) việc buôn gian bán lận