spitzbergen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spitzbergen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spitzbergen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spitzbergen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spitzbergen

    Similar:

    spitsbergen: islands in the Svalbard archipelago to the east of northern Greenland; belonging to Norway

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).