spitfire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spitfire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spitfire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spitfire.

Từ điển Anh Việt

 • spitfire

  /'spitfaiə/

  * danh từ

  người nóng tính; người đàn bà hay nổi cơn tam bành

  (như) spitdevil

  (hàng không), (quân sự) máy bay xpitfai (khạc lửa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spitfire

  a highly emotional and quick-tempered person (especially a girl or woman)