spitdevil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spitdevil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spitdevil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spitdevil.

Từ điển Anh Việt

  • spitdevil

    /'spit,devil/

    * danh từ

    pháo (để đốt) ((cũng) spitfire)