spitchcock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spitchcock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spitchcock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spitchcock.

Từ điển Anh Việt

 • spitchcock

  /'spitʃkɔk/

  * danh từ

  cá chình đã mổ và nướng; lươn đã mổ và nướng

  * ngoại động từ

  mổ và nướng (lươn, cá, chim...)