spirality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spirality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spirality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spirality.

Từ điển Anh Việt

  • spirality

    /spai'ræliti/

    * danh từ

    sự xoáy trôn ốc, xoắn theo hình trôn ốc