spinosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spinosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spinosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spinosity.

Từ điển Anh Việt

 • spinosity

  /spai'nɔsiti/

  * danh từ

  tính chất có gai, tính chất nhiều gai

  chỗ có gai, phần có gai

  lời nhận xét sắc sảo; lời phê bình sắc