spearnose bat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spearnose bat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spearnose bat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spearnose bat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spearnose bat

    New World bat with a pointed nose leaf; found from southern United States to Paraguay

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).