spartein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spartein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spartein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spartein.

Từ điển Anh Việt

  • spartein

    /'spɑ:tiin/

    * danh từ

    (hoá học) Spactein